Etik i skolan

2011-07-06

På seminariet Etik i praktiken under måndagen i Almedalen diskuterade olika branschföreträdare och byggelever hur etiken kommer in i verkligheten i skolan. På seminariet togs även tydliga regler, bra ledarskap och mer mångfald upp som viktiga delar för att motverka svartarbete. Bakgrunden är attitydprojektet "Ren byggbransch" med syftet att förändra attityderna till svartarbete. Pressmeddelande / Film / Fryshusbloggen: "Det är inte okej att jobba svart" - Leo Razzak, Fryshuset