Fair play på jobbet – för ett konkurrenskraftigt näringsliv

2011-03-07

Sverige är ett litet land inom EU och i världen. Vi har trots det en omfattande handel med omvärlden och en levnadsstandard i världstopp. Svenska företag upplevs som kompetenta, hårt arbetande och seriösa. Samtidigt har vi faktiskt, trots skilda meningar i andra frågor, haft en stor samsyn mellan arbetsmarknadens parter om ”rent spel” och ”ordning och reda”.

Starka fackliga organisationer och välorganiserade arbetsgivare har gjort att vi haft internationellt sett haft förhållandevis lite av korruption och ekonomisk brottslighet inom stora delar av vårt näringsliv.

Vart fjärde företag inom bygg- och anläggningsbranschen har utsatts för ekonomisk brottslighet under det gångna året och det är oegentligheter som redovisningsbrott, mutor och korruption som ökar mest. Det visar en ny internationell undersökning (2010) från PricewaterhouseCooper. Byggbranschen sysselsätter tio procent av landets anställda och omsätter enorma pengar. Volymerna inom branschen kanske blir tydligt när enbart faktorn ROT avdrag till 600 000 medborgare första året uppgick till nio miljarder, vilket motsvarar ”vita jobb” för knappt 25 miljarder kronor.

Konkurrens på egna meriter
Sveriges löntagare vill att våra företag ska konkurrera med på sina egna meriter. Inte via offerter och anbud som bygger på fiffel, oegentligheter, särbehandling eller genom att systematiskt ägna sig åt social dumpning när det gäller arbetskraften. Därför är det viktigt för oss att tillsammans med Byggbranschen i samverkan arbeta mot fusk och ekonomisk brottslighet.

Om inte konkurrensen är på lika villkor missgynnas seriösa företag som verkar långsiktigt. Det skapar otrygga jobb. Släpper vi in oseriösa företag, i stort och smått, förvrids hela idén med marknadsekonomin. Därför tar vi på oss att bidra till att hålla undan oseriösa konkurrenter. I det arbetet behövs mer av statligt engagemang. Det är myndigheternas uppgift att via förebyggande arbete, fler inspektioner och efterkontroller se till så att ekonomiska lagar och förordningar efterlevs.

Vi inom facket upplever det som allt svårare att komma åt företag som vi misstänker fifflar med löner, arbetsvillkor, arbetsmiljö och säkerhetsregler. Vi tycker därför att kollektivavtalen ska värnas just för att det ska vara samma spelregler för alla som vistas på en svensk arbetsplats. Det ligger också långsiktigt i alla seriösa företags intressen.

Ett modernt arbetsliv
Måste präglas av långsiktig omsorg om branschen, arbetet och produktionen. Från yrkesutbildningen i gymnasiet till kvalitetssäkring av utförda produktioner. Samtidigt vill vi att produktionen ska utföras så att den varken förstör människors hälsa eller tär i onödan på vår bräckliga miljö.

Såklart ska vi då bli moraliskt förbannade om det på våra arbetsplatser dyker upp entreprenörer som visar sig vara kriminella gäng eller företag som struntar i spelreglerna eller som låter sina anställda arbeta under slavliknande villkor. Varken vi löntagare, företagen eller samhället får tolerera det då det bryter sönder hela samhällsstrukturen. Där har vi kanske det största hotet – jobbar vi inte gemensamt för fair play så bryts samhällsmoralen sönder och då får vi både ett arbetsliv och ett samhälle som de flesta av oss inte skulle trivas i.

Jonas Wallin
Förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet
Med 26 000 medlemmar inom el, kraft och elektronik.