Förståelsen för vita jobb ökar!

2011-05-09

Med tillfredsställelse noterar vi att inställningen mot svarta jobb breder ut sig. Våra enskilda medlemsföretag har alltid tagit frågorna om en etiskt riktig hållning på stort allvar. Det gäller svartjobb och det gäller inställningen till skattefria tjänster och varor. Vi är en stolt bransch och ska fortsätta utveckla den hållningen i alla led.

Glasbranschen, som jag företräder, har ett antal större glas- och fasadföretag men också många mindre glasmästeriföretag som medlemmar. Genomgående är att de är genuina hantverksföretag i botten men med ökad utveckling av glasets funktioner mer teknologiskt och industriellt utvecklade företag. Kunderna finns allt ifrån offentliga och privata byggsektorn till konsumentledet. I diskussioner ute i branschen finner vi att ärliga upphandlingar och rena affärer lyfts fram som en nödvändighet och självklarhet.

Ungdomar kommer in i branschen
Mycket kan vara självklart men när har det varit en utbredd företeelse med svarta jobb är det oerhört viktigt att man i företagen lyfter denna fråga och ingjuter det självklara med vita jobb hos den unga generationen. När argumenten lyfts för vita jobb är det enkelt för våra nya glastekniker ute i företagen att anamma en hederlig inställning. För ungdomarna gäller det anställningstrygghet, rättigheter till pensioner, säker arbetsmiljö m m.

Affären, - att sova gott om natten
Det är lätt att sova gott om natten som företagare när man har ett vitt företag i sin affärspolicy. Det är med respekt man kan röra sig bland gamla och nya kunder och kollegor i branschen. Att argumentera för motsatsen är dödsdömt!

Branschorganisationens uppgift
Vi ska aktivt motarbeta en svart marknad. Genom samverkan i BBIS kan vi få myndigheter och andra aktörer, som t ex skolor att medverka i kampen mot den kriminella delen i byggbranschen. Vi är en stolt bransch och ska utan och blinka kunna se alla i ögonen!

Per Sjöhult
VD, Glasbranschföreningen