Sommarjobb kan bli inkörsport till olagligt arbete

2011-06-13
Sommaren står för dörren och en massa ungdomar är på väg ut i arbetslivet för att sommarjobba. Tyvärr är det ganska vanligt att unga söker sig till svartjobb och inte sällan i byggbranschen.

Förra sommaren ringde dubbelt så många ungdomar till LO-fackets hjälptelefon och uppgav att de blivit erbjudna svartarbete jämfört med samma tidpunkt året innan. Det gäller att inte vara för naiv som ung och arbetssökande. Den som ger sig in i ett svartavlönat arbete står utan försäkringar och får ingen ersättning vid eventuell skada eller sjukdom. Tyvärr visar ju den SIFO-undersökning som gjordes på uppdrag av BBIS att drygt var tredje lärare och elev på byggprogrammen inte anser att svartjobb är en allvarlig förseelse. Den attityden måste vi ändra på genom att öka kunskapen om riskerna med svartarbete för såväl den egna individen som för samhället.

Varje år förlorar vi gemensamt 66 miljarder i uteblivna skatter på grund av svartarbete. Detta är drygt 10 miljarder mer än statens totala kostnader för hälsovård, sjukvård och social omsorg under 2009. Svartarbete kräver framför allt kontanter och de som sysslar med svartarbete drar sig inte för att använda osanna fakturor och för att använda falska kontrolluppgifter. Kopplingar till den organiserade brottsligheten är vanliga. Om vi inte får stopp på detta är vi spikrakt på väg mot ett korrupt samhälle. Som ett led i Byggchefernas strävan efter ett kunskapslyft och attitydpåverkan kring svartarbete arrangerades i slutet av maj ett eftermiddagsseminarium om den organiserade brottsligheten i branschen. Representanter från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten deltog och berättade då om hur de arbetar för att upptäcka och stoppa organiserad, ekonomisk brottslighet i byggbranschen. De talade mycket om de så kallade målvaktsbolagen som har figurerat i ett antal uppmärksammade fall av ekonomisk brottslighet inom svensk byggbransch den senaste tiden. Målvaktsbolag innebär att en person, en så kallad målvakt, står som formell ägare för ett företag. Denna person är ofta kriminellt belastad och får ersättning för att sätta sin namnteckning på firmans papper. Målvakten ger sedan en generalfullmakt åt någon eller några andra personer att sköta företagets alla affärer. För att det ska bli svårare för myndigheterna att upptäcka målvaktsbolagen finns det dessutom oftast ett eller flera mellanföretag. Under eftermiddagen fick de som var på seminariet en inblick i det detektivarbete som bedrivs för att hitta dessa bolag, till exempel hemliga telefonavlysningar och kartläggning av olika misstänkta aktörer.

Ett positivt exempel på hur svartarbete kan bekämpas genom samverkan är ”Nackaprojektet”, Nacka kommuns särskilda insats mot svartarbete i byggsektorn. Sedan våren 2009 kräver kommunen att samtliga inblandade byggentreprenörer där kommunen är byggherre följer ett särskilt regelverk. ”Nacka kommuns Skattereservation 09” ingår i kommunens upphandlingsunderlag och där står bland annat att närvaroredovisning ska ske enligt ID06 samt att entreprenören ska skicka en specifikation av skattedeklarationer på individnivå till Skatteverket en gång i månaden. Nackaprojektet har ett tydligt ramverk som visar vad entreprenörer, underentreprenörer och kommunen förbinder sig att göra.  Detta är ett pilotprojekt som genomförs i nära samarbete med byggbranschen, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Syftet är att motverka förekomsten av svartarbete och ekonomisk brottslighet i kommunen samtidigt som man uppmuntrar och stödjer det sunda företagandet där entreprenörer kan konkurrera på lika villkor.
Det finns självklart flera positiva exempel på goda initiativ, men just nu är det viktigt att vi fokuserar på den illegala verksamheten och bekämpar den på alla sätt vi kan.

Tre viktiga skäl till att vi prioriterar arbetet mot svartarbete och organiserad, ekonomisk brottslighet i branschen:
1. De vita företagen klarar inte av att konkurrera med företag som ägnar sig åt svartarbete och organiserad brottslighet. Seriösa företag riskerar att slås ut.
2. Arbetsmiljön blir hotad på byggen som har arbetskraft som inte omfattas av anställningsregler.
3. Oseriösa aktörer har inte samma krav på kvalitet och hållbarhet, vilket riskerar att ge branschen sämre rykte hos allmänheten och kunderna.      

Lars Bergqvist
Ordförande Byggcheferna