Uppsats om ROT-avdragets effekter

2011-01-12
Fredrik Liljegren och Elin Ström, studenter på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, har skrivit en kandidatuppsats med titeln: ROT-avdragets effekter - Bidrar ROT-avdraget till en samhällsekonomisk vinst. Läs hela uppsatsen.