Vad är Skatteverkets uppgift gentemot näringslivet?

2011-05-13
Ibland får jag frågan ”Vad är Skatteverkets uppgift gentemot näringslivet?” Mitt svar är skydda seriösa företagare från illojal konkurrens från skattefuskare. Ett byggföretag som betalar alla sina skatter och avgifter ska kunna gå med vinst och ska inte konkurreras ut av ett företag som inte gör rätt för sig.

Självklart handlar det också om att de skatter som politikerna har beslutat om ska komma in, men för mig handlar det lika mycket om konkurrens på lika villkor. Jag brukar jämföra svarta pengar med dopning. Ett företag som fuskar med skatter och avgifter ger sig själv konkurrensfördelar som inte är tillåtna.

Just nu händer mycket som kommer att göra det svårare för oseriösa företag i byggbranschen och som kommer skydda seriösa företag från oschysst konkurrens. Utredningen om närvaroliggare och utredningen om månadsuppgifter har ännu inte blivit lagförslag och det finns många aspekter som ska beaktas, men jag står bakom grundtankarna fullt ut.
För att göra det svårare för oseriösa företag behöver Skatteverket ligga närmare pengarna. Vi behöver få en så aktuell bild som möjligt över vilka som arbetar i en verksamhet och hur mycket företaget betalar i lön och arbetsgivaravgifter för dessa. Som det är nu får vi reda på det i januari året efter att lönerna har betalats ut och då har många oseriösa företag försvunnit.

Men att förebygga skattefusk är alltid bättre än att kontrollera i efterhand. Därför arbetar vi på Skatteverket väldigt aktivt med både privata och offentliga upphandlare för att få dem att kolla att de företag som anlitas och deras underleverantörer och underunderleverantörer sköter sina skatter. Vi får alltid positiv respons när vi berättar vilka uppgifter vi kan hjälpa till med, inför en upphandling och under avtalstiden.

För tillfället har vi 530 samarbeten med upphandlare. De rör bland annat projekt som Norra länken och Citybanan i Stockholm, flytten av Kiruna och den nya E4-bron i Sundsvall. Skatteverkets samarbeten omfattar idag upphandlingar för cirka 250 miljarder kronor årligen. Med hjälp av dessa förebyggande kontroller ökar chanserna betydligt att pengarna hamnar hos seriösa företag.

Vi har också samverkat med Nacka kommun, Ekobrottsmyndigheten och Sveriges Byggindustrier i ett projekt där Nacka kommun vill förhindra att oseriösa företag bygger åt kommunen. Projektet avslutades vid årsskiftet och några av slutsatserna är att entreprenörerna övervägande var positiva till att det blivit lättare att konkurrera på lika villkor och att viljan bland företagen att göra rätt är stor. Nackaprojektet har varit ett sätt att minska dopningen i byggbranschen och jag ser fram emot fler initiativ där vi tillsammans arbetar för en sundare konkurrens.

Ingemar Hansson,
Generaldirektör Skatteverket


Foto: Johan Jeppsson