Varför går det så långsamt, regeringen?

2011-11-14

Svart arbete associerar vi ofta till hushåll som köper en svart tjänst, till exempel en hantverkartjänst. Den typen av svart arbete har minskat betydligt sedan ROT-avdraget infördes.

Den andra typen av svart arbete gäller kriminella entreprenader – organiserat svart arbete i entreprenadkedjor. Tyvärr förekommer det fortfarande alltför ofta att en underentreprenör (UE) i sin tur anlitar en UE som i sin tur… Vår erfarenhet och bestämda uppfattning är att när det blir flera led i entreprenadkedjan finns inte längre några rationella motiv utan varje led ska bara pressa priset lite till. Det utnyttjar oseriösa UE som ofta söker sig till botten av entreprenadkedjan där de är svåra att upptäcka för Skatteverket.

Företag som bedriver organiserat svart arbete vill däremot inte störas eller utsättas för granskning. De vill inte att Skatteverket ska komma till arbetsplatsen på oannonserade besök och de vill inte att fackliga företrädare ska finnas på eller besöka arbetsplatsen.

På uppdrag av Byggbranschen i Samverkan genomförde Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, 2007 en undersökning av kriminella entreprenader i byggbranschen. Rapporten fick namnet ”Fina Fasader med Fixade Fakturor”.

BRÅs slutsats var att hederliga företagare riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa entreprenörer som använder sig av svart arbetskraft och därmed kan dumpa priserna. Dessutom omsätter handeln med svart arbetskraft stora summor som aldrig beskattas. BRÅs rapport visade att de aktörer som ligger bakom dessa företag ofta är förslagna och de är ofta skickliga på att erbjuda svarta tjänster i organiserad form.

I BRÅ-rapporten fanns ett helt batteri med förslag på åtgärder. Några exempel var:
• Specificera skatteinbetalningar på individnivå
• Oanmälda arbetsplatsbesök från Skatteverket
• Skärp de personliga kraven för F-skatt

Trots att fyra år har gått har det hänt väldigt lite för att komma tillrätta med oseriösa underentreprenörer. Nu finns ett förslag om månadsuppgifter (skatteinbetalningar på individnivå) som är ute på remiss men det lär dröja innan det blir genomfört.

Skatteverket har fortfarande inte möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och i det avseendet ligger vi långt efter många andra länder i Europa. De oseriösa aktörerna är naturligtvis nöjda eftersom de företag som i organiserad form har svart arbetskraft vill helst inte synas. Oanmälda besök blir då ett viktigt instrument.

Regeringen har gjort det enklare att få F-skattsedel istället för att skärpa kraven. När Byggbranschen i Samverkan har haft kontakt med regeringsföreträdare för att skynda på utvecklingen möts vi av förståelse men i verkligheten går det väldigt långsamt att skärpa kraven för att komma åt de företag som vill fuska.

Varför går det så långsamt, regeringen?


Hans Tilly
Ordförande i Byggnads