Vi har börjat städa - har du?

2011-12-15

Tillsammans med Skatteverket och en rad andra organisationer och myndigheter ordnade BBIS en temaeftermiddag om konkurrens på lika villkor. Eftermiddagen ägnades åt att diskutera hur attityden till svartarbete påverkar hela vårt samhälle.