Byggbranschen välkomnar initiativ från riksdagen om personalliggare

2012-12-12

En majoritet i Skatteutskottet har idag beslutat att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om personalliggare för byggbranschen. Förslaget ska komma i så god tid att detta kan träda i kraft under 2013 och förslag om månadsuppgift om anställdas löner och skatter den 1 januari 2014.
– Vi välkomnar Skatteutskottets tillkännagivande om att regeringen nu ska ta fram förslag på personalliggare och månadsuppgifter om anställdas löner. Byggbranschen har under långt tid eftersökt just detta och dessa två verktyg kommer att betyda mycket i vårt arbete för att få en byggbransch utan svartarbete, säger Byggnads ordförande, Johan Lindholm, i en kommentar. Pressmeddelande