"Farliga förenklingar...

2012-07-03

När byggarbetsgivare och byggfack gemensamt kräver obligatorisk närvarokontroll vid landets byggarbetsplatser, säger det centerstyrda Näringsdepartementet nej med motiveringen att det skulle öka byråkratin i småföretagen."
Läs artikel i Länstidningen Östersund