Oanmälda besök efterfrågas av byggbranschen

2012-07-03

På Almedals-seminariet Hellre byråkrati än ekonomisk brottslighet, anordnat av Byggbranschen i samverkan, utryckte man en önskan om oanmälda besök av Skatteverket på byggarbetsplatserna. Byggbranschen efterfrågar också mer samverkan och kräver åtgärder från politikerna, exempelvis för att möjliggöra månatliga skatteinbetalningar på individnivå. Se filmen

Byggbranschen är otålig och vill snarast se förändringar i lagstiftningen. Branschen har inget emot pålagor - det viktiga är att komma åt kriminaliteten i byggsektorn.

Några röster från seminariet:

 • Eva Fröjelin, gd Ekobrottsmyndigheten:
  - Samverkan utifrån våra olika roller är det viktigaste av allt för att nå längre med att komma bort från svart arbetskraft. Individuella månadsbetalningar och personalliggare är en självklarhet att införa även i byggbranschen.
 • Krister Jacobsson, tidigare chef för Polismyndigheten i Västra Götaland: 
  - Strategiskt skydd mot brottslighet behövs. Viktigt att täppa till dörrar som infiltrerar en hel bransch. Tidigare var det enskilda hantverkare, idag är det organiserade kriminella nätverk. Arbetsmiljöbegreppet måste vidgas att även ta in våld på jobbet då externa personer tar sig in på arbetsplatsen. Lagstiftning räcker inte, branschen måste också anstränga sig. Närvarokontroll och oanmälda besök är exempel på viktiga åtgärder.
 • Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige:
  - Införande av uppförandekoder och utbildning av alla medarbetare. Viktigt att tala med sin närmaste chef. Vid misstankar är det viktigt med skydd för uppgiftslämnaren och att kunna vända sig till etiska rådet e.dyl.
 • Pia Bergman, nationell samordnare Skatteverket:
  - Det måste vara krav på f-skattsedel vid offentliga upphandlingar för alla, även för utländska företag. Månatlig inbetalning på individnivå och oanmälda besök är viktiga åtgärder, men det är inte bara Skatteverket utan även privatpersoner och företag måste ta mer ansvar.
  Behövs schysta villkor:
  1. Skatt och avgifter ska in.
  2. Den som är anställd ska vara försäkrad.
 • Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier:
  - Åtgärder som ROT-avdrag är ingen kostnad - tvärtom. Framför allt förvandlas svarta jobb till vita. Inom Sveriges Byggindustrier inför vi under hösten uppförandekoder hos våra medlemsföretag.
 • Johan Lindholm, ordförande i Byggnads:
  - Inom ramen för Byggbranschen i samverkan har vi infört ID06 och fått igenom ROT-avdrag. Nu måste vi ligga på för att få politiska beslut som möjliggör månatliga skatteinbetalningar på individnivå och oanmälda arbetsplatsbesök av Skatteverket. Svenska kollektivavtal upprättade av arbetsmarknaden parter är en nödvändighet.