Plötsligt händer det...

2012-05-25

Nätverket Byggbranschen i samverkan, BBIS, välkomnar signalerna från finansminister Anders Borg om att införa ett system för personalkontroll på byggarbetsplatserna.

Inom BBIS har vi redan skapat ett sådant frivilligt system för ID- och närvarokontroll. Drygt 260.000 personer har i dagsläget det personliga behörighetsortet ID06, säger Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier. Pressmeddelande