Plötsligt händer det....

Sveriges Byggindustrier och nätverket Byggbranschen i Samverkan, BBIS, välkomnar signalerna från finansminister Anders Borg om att införa ett system för personalkontroll på byggarbetsplatserna. - Inom BBIS har vi redan skapat ett sådant frivilligt system för ID- och närvarokontroll. Drygt 260.000 personer har i dagsläget det personliga behörighetskortet ID06, säger Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier och nätverket Byggbranschen i Samverkan, BBIS, välkomnar signalerna från finansminister Anders Borg om att införa ett system för personalkontroll på byggarbetsplatserna. - Inom BBIS har vi redan skapat ett sådant frivilligt system för ID- och närvarokontroll. Drygt 260.000 personer har i dagsläget det personliga behörighetskortet ID06, säger Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.

Anders Borg tog idag i riksdagsdebatten upp svårigheten med att definiera vad som ska räknas som en byggarbetsplats. Vi inom Sveriges Byggindustrier och BBIS erbjuder oss återigen att medverka aktivt i detta förarbete för att snabba på processen för den nya lagstiftningen om personalkontroller inom byggbranschen, avslutar Ola Månsson.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04,ola.mansson@sverigesbyggindustrier.se