Ren byggbransch medverkar vid boutställningen Annedal 2012

2012-08-15

Ren byggbransch medverkar vid sommarens stora boutställning Annedal 2012 som öppnar den 16 augusti. Genom att finnas med vid Annedal 2012 får vi en bra möjlighet att möta allmänheten och berätta om varför vita jobb är bättre än svarta. 

Ren byggbransch, som är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna inom byggsektorn, har under många år arbetat intensivt och målmedvetet för en byggbransch där företag konkurrerar på lika villkor och där de anställda arbetar i trygga och seriösa företag. Pressmeddelande