Ren byggbransch medverkar vid boutställningen Annedal 2012

Ren byggbransch medverkar vid sommarens stora boutställning Annedal 2012 som öppnar den 16 augusti. Genom att finnas med vid Annedal 2012 får vi en bra möjlighet att möta allmänheten och berätta om varför vita jobb är bättre än svarta.

Ren byggbransch, som är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna inom byggsektorn, har under många år arbetat intensivt och målmedvetet för en byggbransch där företag konkurrerar på lika villkor och där de anställda arbetar i trygga och seriösa företag.

Attitydkampanjen Ren byggbransch vänder sig till dem som jobbar i byggbranschen eller tänker sig en framtid som byggare. Den vänder sig också till dem som köper eller säljer byggtjänster i någon form. Syftet är att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn.

Mer information om Ren byggbransch finns på hemsidan: www.renbyggbransch.nu

Du hittar Ren byggbransch på utställningsplats 3 bredvid Stockholmshems visningslägenheter.

Boutställningen i Annedal speglar aktuella idéströmningar i stadsbyggande och arkitektur. Boutställningen bjuder på 11 dagar inspiration under festliga och trivsamma former. Under utställningsdagarna den 16-26 augusti beräknas minst 50 000 besökare komma till Annedal.

Kontaktpersoner:

Gisela Högberg, informationschef, Sveriges Byggindustrier, Mobil: 0708 58 24 44

Matz Larsson, kommunikationschef, Byggnads, Mobil: 0706 81 37 02