Ren Byggbransch på Nordbygg

Under Skandinaviens största byggmässa den 20-23 mars 2012 – Nordbygg på Stockholmsmässan i Älvsjö – kommer Ren byggbransch att medverka. Bakgrunden är attitydprojektet "Ren byggbransch" med syftet att förändra attityderna till svartarbete.

Nu är det återigen dags för Nordbygg där man kan träffa flera företrädare för Byggbranschen i samverkan. Sveriges Byggindustrier tar emot redan i entrén. I monter EH:38 kommer olika företrädare för Ren Byggbransch att prata om det jobb som görs för att motverka svartarbete för en sundare byggbransch. Tillsammans med Pascard och Tempus pratar vi om ID06 och den nya kortkontrollen. Med hjälp av Skatteverket och Ekobrott informerar vi om det arbete som nu pågår inom Ren byggbransch. Ett bra exempel är Rena Byggen Luleå – ett utvecklingsprojekt som Luleå kommun, Sveriges Byggindustrier, Byggnads Norrbotten, Skatteverket och polisen i Norrbotten nu drar igång.

Byggnads kan du träffa i monter B17:21 och VVS-Företagen i A15:10.

– I vår projektsamverkan Ren Byggbransch sker informationsinsatser till yrkesskolor. Vi måste ändra attityder till svartjobb för att få både utbudet och efterfrågan på svartjobb att försvinna. Vita jobb skapar inte bara en tryggare försäkring för den enskilde utan bidrar också till vår generella välfärd. Om man vinner projekt genom att hålla lågt pris p g a svartarbete, då är vi riktigt illa ute, säger Hans Tilly förbundsordförande vid Byggnads.

– Vi vill att Skatteverket ska kunna göra oanmälda inspektioner på byggen. Skatteverket har i dag rätt att göra oanmälda inspektioner hos frisörer och restauranger för att kontrollera att svartjobb inte förekommer – nu är det är dags att det även gäller byggbranschen, säger Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.

Mer information om vad som händer på Nordbygg finns här: http://www.nordbygg.se/

Att besöka mässan är kostnadsfritt och på Nordbyggs hemsida kan du registrera ditt besökskort.

På www.renbyggbransch.nu hittar du mer information om vårt attitydprojekt.

Byggbranschen i samverkan består av de sju bransch- och arbetsgivarorganisationer och de fem fackförbund som verkar inom byggsektorn: Byggcheferna /Ledarna, Byggnadsarbetareförbundet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen.

Kontakt:
Pressekreterare Ren Byggbransch
Tor Enqvist
070 627 02 27

Boel Bengtsson
Sveriges Byggindustrier
0761 25 72 87

För ytterligare information kontakta även Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier,
0767 878 704 eller Hans Tilly, Förbundsordförande för Byggnads, 0705 526 740.