Bakslag i kampen mot ekonomisk brottslighet

2013-07-01

För tio år sedan inledde vi på allvar kampen mot svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Vi har argumenterat för realistiska lösningar som motverkar oseriösa företag och stärker den sunda konkurrensen. 

- Vårens besked från regeringen att det inte blir en lag om en enkel månadsrapportering blev ett bakslag i vår strävan efter ordning och reda på byggarbetsplatserna men vi fortsätter vårt arbete, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, för Byggbranschen i samverkan (BBIS). Pressmeddelande /Se filmen