Motarbeta oseriösa byggföretag

2013-09-04

Byggbranschen i samverkan hade hoppats på att få till ett undantag gällande månadsrapportering av löner till Skatteverket. Vi är förvånande att förslaget dras tillbaka. Det är fortfarande en av hörnstenarna i vårt arbete för att få en byggbransch utan svartarbete.

Vi ser månadsrapportering som ett effektivt verktyg för att skilja seriösa företag från oseriösa. Men alltför många anser att även ett undantag för byggbranschen skulle ge oönskade effekter i form av ökad byråkrati och kostnader. Vi hävdar fortfarande att en regelförändring i vårt fall får fler positiva effekter än negativa. För oss är en något ökad administration ett lågt pris att betala för att få bukt med oegentligheter i vår bransch.

Inom Byggbranschen i samverkan har vi arbetsgivare och fackliga organisationer sedan ett flertal år varnat för den ekonomiska brottsligheten inom byggbranschen. Vi vill skapa en sund konkurrens i svensk byggindustri. Det finns goda exempel att lära av. I projektet Rena Byggen, som startade 2012, samverkar Göteborgs Stad med Skatteverket, Sveriges Byggindustrier, Byggnads och byggföretagen. Här används bland annat närvaroregistrering och skatteinbetalningarna kontrolleras på individnivå.

Vi kommer att fortsätta arbeta för att få oanmälda arbetsplatsbesök, närvaroliggare och en utveckling av vårt system med ID-kort på arbetsplatsen (ID06). Men vi kommer också att tänka nytt och återkomma.

Byggbranschen tänker fortsätta att kämpa för en bransch med ordning och reda. Den ekonomiska brottsligheten ska inte få konkurrera ut de seriösa företagen.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, för nätverket Byggbranschen i samverkan (BBIS); Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, SEKO, Elektrikerna, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen.