Skärpt kontroll av ROT

Byggbranschen i Samverkan (BBIS) kan med glädje konstatera att Anders Borg nu lovar att skärpa kontrollen av utbetalningar inom systemet med ROT-avdrag.

Man kommer att tillsätta en arbetsgrupp och återkomma med en promemoria i höst. Byggbranschen har länge efterfrågat skärpta kontroller och lämnat förslag till Finansdepartementet kring hur detta kan ske.

- Vi är nu givetvis redo att tillskjuta resurser till arbetsgruppen, säger Peter Löfgren, utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, för Byggbranschen i Samverkan.

För kompletterande information, kontakta Peter Löfgren, 0708-21 02 00