Stora steg i rätt riktning för att motverka fusk med ROT

2013-12-19

Finansdepartementet föreslår, enligt pressmeddelande, att fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag ska utvecklas så att Skatteverket får bättre underlag för kontroller.

  – Det är mycket glädjande att de konkreta åtgärdsförslag som Sveriges Byggindustrier och Byggbranschen i samverkan har lämnat har tagits tillvara, säger Peter Löfgren utvecklingschef Sveriges Byggindustrier. Pressmeddelande