Stora steg i rätt riktning för att motverka fusk med ROT

Finansdepartementet föreslår, enligt pressmeddelande , att fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag ska utvecklas så att Skatteverket får bättre underlag för kontroller. – Det är mycket glädjande att de konkreta åtgärdsförslag som Sveriges Byggindustrier och Byggbranschen i samverkan har lämnat har tagits tillvara, säger Peter Löfgren utvecklingschef Sveriges Byggindustrier. 

Med de förslag till förändringar av utbetalningskontrollen som nu föreslås kommer det att bli svårare att fuska med ROT-avdraget genom att felaktigt omfördela materialkostnad till arbetskostnad. Samhällets skattepengar kommer att användas på rätt sätt och de seriösa företagens konkurrens kommer att stärkas.

– Det finns fortfarande en del att göra, men vi hoppas att Skatteverket får möjlighet till en mer samlad kontroll innan utbetalning sker. Självklart hjälper vi till på de sätt vi kan när det gäller exempelvis rimlighetskontroller, avslutar Peter Löfgren.

För kompletterande information, kontakta Peter Löfgren utvecklingschef Sveriges Byggindustrier, 0708-21 02 00