Förbättringar av kontrollen inom ROT-avdraget

2014-12-04

Riksdagen fattade i dag beslut om förbättringar av ROT-avdragets fakturamodell. Från och med den 1 januari 2015 ställs utökade krav på dokumentation och kostnadsredovisning före utbetalning till näringsidkare. ROT-avdraget är ett viktigt verktyg för att motverka svartarbete i konsumentsektorn och det är därför prioriterat att säkerställa att det används korrekt. 

Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan anser att dagens beslut kommer att göra det svårare att använda avdraget felaktigt.  

- Vi har länge påtalat ihåligheten i dokumentationen och utbetalningskontrollen, vilken innebär att kostnader för material allt för enkelt kan dribblas över till arbetskostnader. Vi har också varit kritiska till alternativet med ersättning via utbetalningsavi, då detta ökar tillgängligheten på  kontanter som kan användas för att betala svart arbetskraft, säger Peter Löfgren frånByggbranschen i samverkan.

Läs hela pressmeddelandet