Närvaroliggare på alla byggen från 2016

2014-10-28

Den av byggbranschen hett efterlängtade lagen om personalliggare och möjligheten till oannonserade kontrollbesök på byggarbetsplatserna för Skatteverket nådde riksdagen förra veckan, skriver tidningen Byggindustrin.

Syftet med regeringens lagförslag ”Minskat svartarbete i byggbranschen” som ska träda i kraft den 1 januari 2016, är att främja sundare konkurrens inom byggbranschen genom bättre kontrollmöjligheter. Härom veckan gav lagrådet klartecken till den föreslagna ordningen.

– Förslaget är ett viktigt verktyg i kampen mot svartarbete och osund konkurrens i byggbranschen, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. Vi har kämpat länge för att få en lag om närvaroliggare i byggbranschen på plats och nu ser det äntligen ut som om vårt arbete bär frukt. 

Läs hela artikeln hos Tidningen Byggindustrin.