Personalliggare blir verklighet i byggbranschen

2014-12-04

Riksdagen fattade i dag beslut om att införa personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. Byggbranschens gemensamma nätverk Byggbranschen i samverkan har länge drivit denna fråga och välkomnar beslutet. 

-  Personalliggare är ett viktigt verktyg för att motverka oseriösa aktörer i branschen, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan.

Läs hela pressmeddelandet