ROT-fusk ska motverkas tydligt och effektivt

2014-10-07

En lagrådsremiss om förbättringar av ROT-avdraget finns framme. Sveriges Byggindustrier och Byggbranschen i samverkan har tillstyrkt förslagen om bättre utbetalningskontroll. De förslag till ökad kontroll som finns med i förslaget kommer att försvåra för fusk och bedrägerier. 

- Vi har fört fram att det vore önskvärt att fakturan alltid ska bifogas och en ytterligare kontrollåtgärd som skulle kunna övervägas är att det meddelande som Skatteverket skickar ut till fastighetsägaren, skickas ut innan utbetalningen till näringsidkaren sker. Tekniskt sätt skulle detta kunnat ske utan att det i större utsträckning fördröjer utbetalningen och vi tror att det kan ha en förebyggande effekt på eventuella försök till fusk och bedrägerier, berättar Peter Löfgren, utvecklingschef, som igår intervjuades om ROT-avdraget i radioprogrammet Plånboken i P1.

- Vi tycker självfallet att ambitionen med att betala ut ersättningen till näringsidkare så fort som möjligt är lovvärd och klok, men vi menar att denna ambition inte får ske på bekostnad av kvalitetssäkringen. Vi måste gemensamt säkerställa att våra skattemedel används på rätt sätt, så som det var tänkt, fortsätter Peter Löfgren.

- För oss som arbetat hårt för att få tillstånd ROT-avdraget som ett verkningsfullt verktyg för att göra svarta byggtjänster vita, är det givetvis frustrerande att det, om än på marginalen, finns personer som försöker flyga under radarn genom att missbruka systemet. ROT-avdraget har blivit en succé när det gäller att göra tidigare svarta jobb vita och det har starkt bidragit till en sundare konkurrens på privatmarknaden. Därför är det viktigt att motverka fusk och svagheter i systemet, avslutar Peter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Mer information