Jan Siezing, vd EIO, om nya personalliggarlagen

2015-09-14
141209_Jan_Siezing__V2A0606.jpg
Jan Siezling, vd EIO

Vilken är den viktigaste frågan som rör personalliggare för EIO:s medlemsföretag?

– Det är praktiska frågor överlag. Till exempel vad som ligger i skyldigheten att föra en elektronisk personalliggare i praktiken, när och hur den behöver visas upp vid en kontroll och hur våra företags skyldigheter förhåller sig till byggherrens förpliktelser. I det ligger även att få reda på vilka leverantörer av utrustning som finns samt när det kan bli aktuellt för våra företag att faktiskt tillhandahålla utrustningen.

Hur informerar ni era medlemsföretag om den kommande lagen om personalliggare?

– Under hösten berättar vi vad den nya lagen innebär och hur förändringen praktiskt kommer att påverka våra medlemsföretag. Vi bjuder in till informationsträffar, både de som arrangeras av Sveriges Byggindustrier och BBIS men även egna där våra jurister utbildar och informerar. Vi utbildar särskilt våra företagsrådgivare i frågan för att de ska kunna svara på frågor och utbilda lokalt.

Varför är EIO engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

– För EIO är det viktigt att visa att vi tillsammans, arbetsgivare och fackföreningar, tar avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom bygg- och installationssektorn. Vi vill vara med och skapa en marknad där företagen kan konkurrera på lika villkor – där kvalitet och utveckling är i fokus. På lång sikt stärker vi branschens anseende och lockar fler att söka sig till både elteknikbranschen och byggbranschen.