Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko, om personalliggarlagen

2015-11-18
Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko, om personalliggarlagen
Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko

Vad hoppas ni att lagen om personalliggare ska leda till?

– Det viktiga är att skatteinbetalningar följs upp och kontrolleras så att företagen konkurrerar på lika villkor. Idag finns det företag och personer som lyckas fuska länge innan de upptäcks. Om företagen tar till sig den nya lagen och jobbar på ett bra sätt, samtidigt som Skatteverket gör sina kontroller, så kommer personalliggaren att få god effekt.

Vilken är den största utmaningen?

– Tekniken, i anläggningsprojekt är det exempelvis ofta väldigt vidsträckta arbetsplatser som inte är inhägnade. Men teknikutvecklingen är redan igång och kommer att fortsätta framåt för att lösa den här typen av utmaningar. ID06-kortet är väl spritt bland våra medlemmar. Nu får ID06 större betydelse och bättre funktionalitet.

Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

– Det är ett konstruktivt samarbete mellan branschföreträdare och myndigheter. Syftet är uppnå en rättvis konkurrens på lika villkor genom att alla följer de lagar och regler som gäller i byggbranschen.