Det blir svårare att fuska

2015-12-18

Nätverket Byggbranschen i samverkan (BBIS) har vid flera tillfällen fått ett mycket gott betyg av Ekobrottsmyndigheten (EBM) för sitt arbete mot kriminalitet och svartarbete i byggbranschen. Vid en medlemsträff för VVS-företag i Uppland och Mälardalen gjorde kriminalinspektör Lars Elmquist från EBM inget undantag, skriver VVS Forum.

Lars Elmquist var inbjuden för att tala om organiserad ekonomisk brottslighet i byggbranschen. 

- Vår uppgift är att arbeta brottsförebyggande. Anledningen till att EBM grundades berodde på att statsmakterna ansåg att polisen inte längre hann med den organiserade brottsligheten, sa Lars Elmquist, när han inledde sitt anförande på medlemsmötet. Vi har egna spaningsavdelningar och vi har egen telefonavlyssningsverksamhet, säger Lars Elmquist till VVS Forum.

Samarbete med BBIS EBM har två ben att stå på, utbildning och lagföring. Fram till 2018 ska EBM jobba efter en ny strategi och med handlingsplaner på olika ställen i landet. De kommer även att arbeta tillsammans med andra nätverk, som Skatteverket och organisationer som BBIS inom näringslivet, Bolagsverket med flera. 

- Kundernas, det vill säga era, behov ska vara i fokus. Vi ska leda och samordna, men även utföra brottsförebyggande projekt och komma med förslag till åtgärder, som till exempel lagändringar. Vi ska arbeta tillsammans med BBIS både på nationell nivå och på riksnivå, kartlägga nationella samarbetsbehov, se om det finns gap någonstans, fortsätter Lars Elmquist. 

Bland annat kämpar EBM för att få igenom redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå till Skatteverket, vilket var uppe på förslag för några år sedan men som föll på grund av oenighet mellan partierna i regeringsställning. Enligt Lars Elmquist kan ett nytt lagförslag vara klart och infört till den 1 januari 2018. 

- Den redovisningen tillsammans med personalliggare, registreringstvång och kontrollbesök av Skatteverket på byggarbetsplatser kommer att göra det mycket svårare att fuska, sa Lars Elmquist. Tyvärr blir det ett glapp mellan införandet av personalliggare och redovisningen av individuella löner på två år, vilket är olyckligt, och jag hade önskat att det hade kunnat samordnas. Byggbranschen kommer att vinna mycket på dessa åtgärder.

Lars Elmquist ansåg att BBIS med Peter Löfgren i spetsen är det starkaste nätverket i landet, vilket han har fått erfara i många sammanhang. 

- Vi har ett väldigt bra samarbete och de håller ofta lysande föredrag för oss. 

Grov kriminell verksamhet Lars Elmquist berättade om dagens grova kriminella verksamhet för de engagerade åhörarna på medlemsmötet. Bland annat att EBM i bland behöver hjälp av den nationella insatsstyrkan och piketbilar för ensamma vågar de inte ta sig ut till områden där de vet att det pågår kriminell verksamhet. 

- Det är en skrämmande utveckling och det beror på den ökande handeln med narkotika. I de kriminella områdena styr en mindre grupp sin världsom existerar helt utanför det normala samhället. Det finns många helt vanliga människor som bor i de här områdena som naturligtvis inte vill ha det så här, men kriminaliteten är oerhört svårt att komma åt vilket inte bara gäller för oss utan även för den vanliga polisen. 

Lars Elmquist menade att det enda sättet att komma åt brottslighet är med hjälp av fler lagar och regler. 

- Vi har en lagstiftning från 1970-talet, då förhållandena var helt annorlunda och vi måste ändra på detta. Tittar man på till exempel Finland och Danmark har de betydligt tuffare bestämmelser och är också mer förändringsbenägna medan det i Sverige ska "gå på remiss" och det kan ta tre-fyra år innan det händer något. Vi är till exempel näst sist i Europa med att införa personalliggare.

Byggbranschen inte värst Trots allt är det inte byggbranschen som är den smutsigaste branschen, enligt Lars Elmquist. 

- Mellan 2005-2010 fanns det mycket bygghärvor i Stockholm, men det har blivit bättre. De värsta branscherna är i dag städ- och transportbranscherna. 

Lars Elmquist hänvisade till EBM:s hemsida www.ekobrottsmyndigheten. se där det finns aktuella rapporter om EBM:s arbete. 

Fakta/Ekobrottsmyndigheten 

EBM är en specialistmyndighet som grundades 1998 och arbetar med ekonomisk brottslighet. Sedan 1 juli 2013 har den ett riksansvar för bekämpning av ekobrott. Myndigheten består av 560 personer, varav hälften är poliser. Övriga är åklagare, revisorer och analytiker. EBM har kontor på flera olika ställen i landet: Göteborg, Malmö, Umeå, Sundsvall, Uppsala, Linköping med huvudkontor i Stockholm.