Erik Haara, vd Glasbranschföreningen, om nya personalliggarlagen

2015-10-13
Erik Haara, vd Glasbranschföreningen, om nya personalliggarlagen
Erik Haara, vd Glasbranschföreningen

Vad hoppas ni att lagen om personalliggare ska leda till?

– Det övergripande och absolut viktigaste målet med lagen är att säkerställa och främja sund konkurrens, vilket kommer att gynna det seriösa företagandet. Det är av stor vikt att bekämpa svartarbete från flera håll. Vi har drivit den här frågan under lång tid inom ramen för Byggbranschen i samverkan.

Vilken är den viktigaste frågan som rör personalliggare för era medlemsföretag?

– Att säkerställa sund konkurrens är målet. Nu gäller det att sprida information och kunskap om lagen och försöka underlätta företagens administration på bästa sätt.

Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

– Genom att samarbeta kan vi göra oss hörda och lyfta byggsektorns frågor på ett effektivt sätt. Ett exempel är hur vi har arbetat för att minska svart arbetskraft med gott resultat. Då tänker jag närmast på att attityderna till svartarbete har förändrats i rätt riktning, lagen om personalliggare, att ID06 har fått stor spridning i byggbranschen och ROT-avdraget som hjälper till att göra svarta jobb vita.