Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund, om nya personalliggarlagen

2015-09-28
Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund, om nya personalliggarlagen
Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund

Vilken är den viktigaste frågan kring personalliggare för era medlemmar?

– Att det blir enkelt att följa regelverket. Det behövs tydliga definitioner och gränsdragningar för vem som räknas som byggherre, när och hur personalliggare ska föras, vilka personer som ska skrivas in i personalliggaren etc. 

Småföretagare måste känna till att man kan överlåta byggherreansvaret till entreprenören. Det är också viktigt att Skatteverket inte är för snabba att bötfälla utan ger företagen en chans att lära sig de nya rutinerna. Vi anser att storleken på sanktionsavgifterna borde vara kopplad till företagets omsättning, antal anställda eller liknande.

Vilka förväntningar har ni som samarbetspartner på höstens informationsmöten om personalliggare?

– Det är viktigt att vi hjälps åt att belysa den nya lagstiftningen från olika håll. Vi kommer att bjuda in våra medlemmar till informationsträffarna och själva medverka på några av orterna. Vi kommer även att informera via egna nyhetsbrev. Det är bra att flagga för detta redan nu eftersom småföretagare ofta har svårt med framförhållningen på grund av begränsade administrativa resurser.

Hur arbetar ni för att minska svartarbetet och annan ekonomisk brottslighet?

– Vår grundprincip är att det ska vara enkelt att göra rätt för sig. När det blir för krångligt och när förutsättningarna ständigt förändras ökar risken för omedvetna misstag. För mycket regler kan bli kontraproduktivt och leda till att svenska företag registrerar sig utomlands. England och Tyskland har enklare regler för så kallade mikroföretag med få anställda, vi hade gärna sett något liknande i Sverige.