Fem frågor till Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna

2015-05-12

Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

– Det främsta skälet är att stoppa svartarbete, vilket inte kräver någon vidare motivering. Sedan tycker vi att Byggbranschen i samverkan är ett bra forum för att samarbeta kring etik som är ett av våra egna fokusområden (de övriga är mångfald, chefens arbetsmiljö och ledarskap). 

Vad har arbetat resulterat i?

– Flera av våra gemensamma förslag från 2006 har idag blivit verklighet. Attityderna till svartarbete har förändrats i rätt riktning, närvaroredovisningssystemet ID06 har fått stor spridning i byggbranschen och ROT-avdraget hjälper till att göra svarta jobb vita. Vi har även etablerat ett nära och givande samarbete med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. 

Hur arbetar Byggcheferna för att förebygga svartarbete?

– Vi försöker påverka våra nuvarande och blivande medlemmar genom att informera om problematiken. Bland annat är vi ute på högskolor och föreläser för framtidens byggchefer. Ett avsnitt handlar om svartarbete och vi kör alltid en frågesport i ämnet som Byggbranschen i samverkan har tagit fram. 

Berätta om ert arbete för ökad jämställdhet och mindre machokultur i byggbranschen.

– Våra undersökningar visar att många tjejer, men även killar, slutar i byggbranschen på grund av machokulturen. Det är förstås inte okej och i förlängningen ett direkt hot mot branschens kompetensförsörjning. Vi arbetar just nu med att få igång en diskussion om hur vi beter oss mot varandra och hur vi kan öka jämställdheten ute på arbetsplatserna. Det finns många goda ambassadörer som behöver uppmuntran för att våga kliva fram och säga ifrån. 

Vilken roll har byggchefen i det här arbetet?

– Chefen är en viktig förebild som ska följa branschens och företagets etiska värderingar. Som ledare har du stort ansvar och möjlighet att påverka. Samtidigt är det en utsatt roll där du kan bli föremål för påtryckningar. Då gäller det att det finns stöd och rutiner för att hantera situationen.  

Fakta Byggcheferna

Byggcheferna är en branschförening med 16.500 medlemmar som ingår i fackförbundet Ledarna. Föreningen vill skapa en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där byggchefer känner sig trygga i yrkesrollen. 

För mer info: http://www.byggcheferna.se