Fredrik Johansson, enhetschef för fastighetsstöd, Svenska kyrkan, om personalliggarlagen

2015-10-27
Fredrik Johansson, enhetschef för fastighetsstöd, Svenska kyrkan
Fredrik Johansson, enhetschef för fastighetsstöd, Svenska kyrkan

Hur berörs Svenska kyrkan av lagen om personalliggare i byggbranschen?

– Den kommer få stor betydelse då Svenska kyrkan äger cirka 16.000 byggnader och en hel del mark runt om i landet. Vi har 650 fastighetsförvaltande enheter som ansvarar för drift, underhåll och investeringar i kyrkor, kapell, församlingshem, prästgårdar, lokaler för begravningsverksamhet etc.

Vilken är den viktigaste frågan kring personalliggare för Svenska kyrkan?

– Att vi hittar en hantering som är enkel och effektiv för våra många små förvaltningsenheter. Svenska kyrkans fastighetsägande och förvaltning är i hög grad decentraliserat till församlingar och pastorat med ett betydande inslag av förtroendevalda och ideella krafter i beslutsfattande positioner. Därför är det viktigt att vi hittar tillvägagångssätt som underlättar för dem att uppfylla lagkraven.

Vilka förväntningar har ni som samarbetspartner på höstens informationsmöten om personalliggare?

– Det är ett bra sätt att ge personal och förtroendevalda i vår organisation möjlighet att få information om vad lagen innebär, samt hur den kommer att tillämpas i praktiken. Vi informerar även via vårt intranät och nyhetsbrev, där vi har länkat till Byggbranschen i samverkan och Skatteverket.