Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna, om nya personalliggarlagen

2015-10-13
hampe-mobarg.jpg
Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna

Vilken är den viktigaste frågan som rör personalliggare för era medlemsföretag?

– När man hör ordet personalliggare är det lätt att tänka på en tydligt angiven arbetsplats, som en frisör eller en restaurang. Men så ser det sällan ut i byggbranschen. Hur ska registreringen i personalliggaren gå till på arbetsplatser som inte är avgränsade eller när man arbetar på olika platser under samma dag? Det är nog den enskilt viktigaste frågan. Överlag gäller det att branschen och berörda myndigheter hittar enkla och snabba rutiner som underlättar för företagen.

Hur informerar ni era medlemsföretag om den kommande lagen om personalliggare?

– Vi informerar på nätet och i våra digitala månadsbrev. Våra regionchefer erbjuder stöd och hjälp i frågan vid sina personliga medlemskontakter. Vi har förstås även bjudit in våra medlemmar till BBIS och Skatteverkets informationsmöten under hösten.

Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

– För oss är Byggbranschen i samverkan en viktig och självklar samordningsfunktion mellan branschens aktörer. Det gäller inte minst samverkan mot svartarbete och annan ekonomisk brottslighet.