Höstens infoträffar om personalliggare avslutade

2015-12-15

Nu har Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggbranschen i samverkan, Bostadsrätterna, Byggherrarna, Fastighetsägarna, Småföretagens Riksförbund, Svenska Kyrkan och Trafikverket genomfört hela 38 informationsträffar över hela landet om nya lagen om personalliggare. Sammanlagt har närmare 6000 branschföreträdare  deltagit på våra seminarier runt om i landet.

Vill du veta mer, besök www.id06.se eller kontakta din ID06-ackrediterade kort- eller applikationsleverantör. Du kan också mejla till administration@id06.se

Se även Skatteverkets hemsida om personalliggare