Hur förbereder du dig på lagen om personalliggare i byggbranschen?

2015-11-17

Röster från deltagarna på BBIS informationsträff om personalliggare i Helsingborg. 

Jan Holgersson, WästbyggJan Holgersson, Wästbygg

– Företaget har sett till att vi som behöver får relevant utbildning genom att anmäla oss till Byggbranschen i samverkans informationsmöten runt om i landet. Jag har även varit inne och läst om lagstiftningen på Skatteverkets hemsida.

Bengt Viebke, Lyft & ByggmaskinerBengt Viebke, Lyft & Byggmaskiner

– Vi hyr ut maskiner och utrustning och har fått förfrågningar gällande personalliggare. Vi erbjuder redan ID06 och nu undersöker vi marknaden för att kunna leverera lösningar som uppfyller kraven i den nya lagen.

Torbjörn Eriksson, Bollebygds kommunTorbjörn Eriksson, Bollebygds kommun

– Vi fick reda på det här ganska nyligen och försöker skapa oss en bild av innebörden för vår verksamhet. Vid större entreprenader kommer vi nog att överlåta byggherrens skyldigheter till generalentreprenören. Men det gäller ju även att hitta fungerande rutiner för mindre jobb.

Kajsa Andreasson, Mired ABKajsa Andreasson, Mired AB

– Jag arbetar på en redovisningsbyrå och försöker sätta mig in i lagstiftningen för att kunna hjälpa våra klienter med eventuella frågor. Vi har flera småbyggare som kunder och det är viktigt för oss att känna till hur deras verksamhet fungerar.

Annette Andersson och Mikael Henryson, MegametAnnette Andersson och Mikael Henryson, Megamet

– Vi jobbar med eld- och syrafasta produkter, huvudsakligen mot industrin. Inom industrin används ett system från SSG som har många likheter med ID06. Vi håller på att undersöka om de här systemen är kompatibla, vilket skulle underlätta en smidig lösning för personalliggare.