Johan Lindström, vd för Entreprenörföretagen, om personalliggarlagen

2015-11-18
Johan Lindström, vd för Entreprenörföretagen, om personalliggarlagen
Johan Lindström, vd för Entreprenörföretagen

Vad hoppas ni att lagen om personalliggare ska leda till?

– Vi tror att personalliggare i byggbranschen kommer att minska andelen svartarbete och främja konkurrens på lika villkor.

Vilka är de viktigaste frågorna som rör personalliggare för era medlemsföretag?

– Idag är frågan hur vi tekniskt och praktiskt ska hantera registrering av personal i personalliggaren. Särskilt på mindre arbetsplatser och mindre jobb. Vilka krav finns på systemen och säkerheten?

– Det är viktigt med vägledning kring systemval och att det ges en viss respit för att åstadkomma en bra implementering och undvika paniklösningar. Vi tittar på flera lösningar för att underlätta för våra medlemsföretag. Det är naturligtvis också en kostnadsfråga som i slutänden måste tas ut av slutkund.

Varför är ni engagerade inom Byggbranschen i samverkan?

– Vi tycker det är viktigt att ha en dialog inom sektorn kring frågor som syftar till en sund konkurrens på lika villkor. Löpande information och öppna kanaler till myndighetssverige är väldigt centralt i dessa frågor.