Låg acceptans för svartarbete hos allmänheten

2015-02-16

Skatteverkets årliga undersökning visar att svartjobben minskar. Överhuvudtaget är acceptansen för svartarbete låg. Endast fem procent av medborgarna tycker att det ok att folk arbetar svart.

- Resultatet från Skatteverkets undersökning är glädjande. Reformerna med ROT och RUT har gjort skillnad och vårt gemensamma opinionsbildningsarbete har hjälpt till i kulturförändringen att ”vitt är tryggt” säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. Det är dock viktigt att reformarbetet för sund konkurrens och vita jobb fortsätter. Nästa viktiga reform är Arbetsgivaravgift på individnivå samt anmälningsplikt av alla företag till Skatteverket. Det ska inte vara möjligt att flyga under radarn och dölja svartarbete bakom en vit fasad avslutar Peter Löfgren.      

Läs Skatteverkets pressmeddelande 

Fakta

Lag om Arbetsgivaruppgift på Individnivå

Arbetsgivaruppgift på individnivå bekräftar företagets koppling till individen genom ett kvitto på arbetsgivaransvar genom inbetalda arbetsgivaravgifter. En lag som innebär att företagen redovisar dagens arbetsgivaruppgift på individnivå för varje anställd i stället för dagens klumpsumma. Uppgifterna finns redan i alla seriösa företags administration i och med att detta är uppgifter som behövs för att kunna betala ut rätt lön till medarbetarna varje månad. Merarbetet för de seriösa företagen är därför mycket begränsat, för att inte säga obefintligt. För de oseriösa aktörerna är administrationen däremot omöjlig. Genom denna förändring försvåras osund konkurrens genom att varje anställd kan härledas av Skatteverket till ett specifikt företag. Det kommer att försvåra för oseriösa aktörer att i anbudssituationer visa upp en vit fasad som stämmer överens med den klumpsumma som man i dag redovisar till Skatteverket och bakom denna vita fasad ha svarta rum som man utåt kan verifiera mot den anonyma klumpsumman.

Lag om Anmälningsplikt för alla företag till Skatteverket

Anmälningsplikt ger konkurrensneutralitet genom att Skatteverkets kontroll av svenska och utländska företag kan likställas. Anmälningsplikt innebär att alla företag får en skyldighet att anmäla sig och sina anställda hos Skatteverket innan man påbörjar verksamhet. Svenska företag har i dag en anmälningsplikt i och med att de finns registrerade hos Skatteverket och har F-skattsedel. Att utländska företag inte har anmälningsplikt innebär att det är svårt att genomföra leverantörsbedömningar och säkerställa företagens skatte- och arbetsgivarstatus. En anmälningsplikt skulle motverka att människor utnyttjas av oseriösa aktörer.