Målare hotas av nya ROT-regler

2015-04-27

De seriösa måleriföretagen är en av de verksamheter i byggsektorn som är känsligast när det gäller konkurrensen från svartjobbare. Ett försämrat ROT-avdrag riskerar de senaste årens kamp mot svartjobben enligt Måleriföretagen i Sverige, skriver Tidningen Byggindustrin.

– För oss är införandet av rot-avdraget för sju år sedan beviset på att lagstiftning mot osund konkurrens fungerar, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i Sverige till Tidningen Byggindustrin.

Björn Hellman talade när nätverket Politik & Näringsliv höll ett möte med politiker i riksdagshuset om arbetet med kommande lagförslag mot osund konkurrens i byggbranschen.

Till årsskiftet 2015–16 träder lagen om obligatorisk närvaroliggare i kraft. Andra lagändringar som företagen länge efterlyst och fått stöd av Skatteverket för är en lag om arbetsgivardeklaration på individnivå och om anmälningsplikt för alla företag, svenska som utländska, till Skatteverket.

Läs hela artikeln hos Tidningen Byggindustrin