Ny hemsida för den sunda konkurrensen inom byggbranschen

I dag lanserar vi en ny hemsida för Byggbranschen i samverkan, BBIS. Vi tolv organisationer och fackförbund inom BBIS tar avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor och där kvalitet och utveckling står i centrum. Våra målgrupper är beslutsfattare, branschens medarbetare, lärare och elever samt allmänheten.

- Just nu driver BBIS  två stora samarbetsprojekt.  Dels informerar vi runt om i landet om allt praktisk kring personalliggare som införs 1 januari 2016. Vi är dessutom ute på lärarträffar och träffar elever på främst gymnasieskolan med attitydprojektet Ren Byggbransch, säger Gisela Högberg, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

Med den nya hemsidan finns ett nytt lärarmaterial som vi gjort i samarbete med bl.a. Ekobrottsmyndigheten, här finns även erbjudande om kostnadsfria seminarier samt fakta om varför det är så viktigt att  jobba vitt och att köpa vita byggtjänster.

- En efterlängtad funktion på den nya webbplatsen är den responsiva designen som gör att den fungerar bra både på stationära och mobila enheter. Med den nya webbplatsen har BBIS kommit ett steg på vägen för att förbättra vår digitala kommunikation, säger Henry Cohen, kommunikatör digitala medier.

Webbplatsen använder CMS-verktyget Webdoc och är framtagen i samarbete med Cavagent.

Kontakt

Gisela Högberg, projektledare Byggbranschen i samverkan,  0708-58 24 44, gisela.hogberg@sverigesbyggindustrier.se

« Tilbaka