Peter Berglin, verksamhetsstyrningschef investering, Trafikverket, om personalliggarlagen

2015-10-27
Peter Berglin, verksamhetsstyrningschef investering, Trafikverket
Peter Berglin, verksamhetsstyrningschef investering, Trafikverket

Hur förbereder sig Trafikverket på lagen om personalliggare i byggbranschen?

– Vi har beslutat att i möjligaste mån överlåta våra skyldigheter som byggherre till entreprenören. Vi kommer att kravställa detta i våra förfrågningsunderlag och tittar nu på hur kraven ska formuleras. Det här beslutet har tagits i samråd med Sveriges Byggindustrier eftersom de flesta av våra leverantörer är medlemmar där. Under omständigheterna tycker jag att vi ligger ganska väl framme i förberedelserna.

Vilka är de största utmaningarna?

– En utmaning är hur vi hanterar ingångna avtal som löper över årsskiftet, vi har cirka 3000 kontrakt som ska ses över med anledning av detta. Det finns även praktiska frågor som inte är lösta ännu. Till exempel hur vi definierar arbetsområden som inte är fysiskt avgränsade. Trafikverket har underhållsverksamhet över stora geografiska ytor, ibland ett helt län. Hur ska närvaroregistreringen gå till där?

Har du något tips till era leverantörer?

– Ja, att så fort som möjligt sätta sig in i vilka system och verktyg som finns för att uppfylla lagkraven. Vänta inte tills förfrågningsunderlaget kommer. Lagen om personalliggare är en realitet som vi måste förhålla oss till. Vi hoppas att den bidrar till en sund anläggningsmarknad med konkurrens på lika villkor. Besök gärna något av de informationsmöten som Byggbranschen i samverkan respektive Skatteverket anordnar runt om i landet.