Peter Löfgren, utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier, om personalliggarlagen:

2015-10-27
Peter Löfgren, utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier
Peter Löfgren, utvecklingschef, Sveriges Byggindustrier

Hur kan entreprenörer förbereda sig på lagen om personalliggare?

– Det är väldigt viktigt att man samlar medarbetarna och förklarar bakgrunden till den nya lagen. Syftet med personalliggare är att säkerställa sund konkurrens och vita jobb. 

- Diskutera utifrån den ansatsen och var tydlig med att det inte handlar om tidsregistrering eller liknande. Förklara vikten av att alla medarbetare registrerar sig i personalliggaren när de kommer till jobbet och går därifrån. Misskötsel kan nämligen bli kostsamt för företaget och det förlorar alla på i slutänden.

– Det är också hög tid att kontakta ackrediterade leverantörer av teknisk utrustning. Beskriv er verksamhet och undersök vilken lösning som bäst uppfyller era behov. När ni har valt teknisk plattform är det en god idé att testköra och demonstrera systemet för användarna så att alla vet hur det fungerar.