Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna, om personalliggarlagen

2015-09-14
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna

Vilken är den viktigaste frågan kring personalliggare för Fastighetsägarnas medlemmar?

– I och med att reglerna träder i kraft från och med 1 januari 2016 är fokus för våra medlemmar just nu att förstå reglerna och skapa rutiner för dem. Exempel på rutiner som behöver byggas upp är hur anmälan till Skatteverket ska ske samt rutiner för att överlåta byggherrens skyldigheter, om man så önskar.

Vilka förväntningar har ni som samarbetspartners under höstens informationsmöten om personalliggare?

– Det är en bra möjlighet att nå ut till våra medlemmar, dels med information om de nya reglerna och dels med råd om hur de kan efterlevas. Det är positivt att vi som samhällsbyggnadsbransch samarbetar kring informationsspridningen och att vi har en samsyn i frågan.

Hur arbetar ni för att minska svartarbetet i bygg- och fastighetsbranschen?

– De etiska frågorna, inklusive svartarbete, hanterar vi inom våra ansvarsnämnder och vår etiska nämnd. Vi är även medlemmar i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd och samarbetar med 

Institutet mot mutor. Utöver det sprider vi information om de lagar och regler som gäller, exempelvis genom samarbetet med BBIS.