Samverkan ger resultat

2015-05-12

Byggbranschen i samverkan (BBIS) spelar en viktig roll för att förbereda branschen inför den kommande lagen om personalliggare. 

Byggbranschen i samverkan består av byggarbetsgivarna och byggfacken. Organisationen arbetar förebyggande mot svartarbete och annan oseriös verksamhet. Målet är att skapa en byggsektor där företagen konkurrerar på lika villkor och där kvalitet, säkerhet och utveckling står i centrum. 

– Under maj och juni 2015 kommer vi att samordna informations- och utbildningsaktiviteter på 10 orter. Fokus ligger på lagen om personalliggare och det branschanpassade systemet ID06, säger Gisela Högberg, projektledare för Byggbranschen i samverkan. 

Ren byggbransch

Sedan 2010 driver BBIS attitydprojektet Ren byggbransch (www.renbyggbransch.nu). Målgrupperna är elever och lärare på yrkesprogrammen, högskolor och universitet, branschen och allmänheten.

– Attitydkampanjen syftar till att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där alla som jobbar har säkra arbetsförhållanden, säger Gisela Högberg. 

Skolsatsningen drivs av lokala nätverk med representanter från de olika medlemsförbunden i BBIS tillsammans med myndigheter och större beställare. Vid skolbesöken talar man om vikten av vita jobb för rätten till sjukförsäkring, semester, föräldraledighet, pension etc. 

Följande tolv förbund ingår i Byggbranschen i samverkan: Byggcheferna/Ledarna, Byggnadsarbetareförbundet, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen (GBF), Maskinentreprenörerna (ME), Målareförbundet, Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), SEKO, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Måleriföretag, Sveriges Byggindustrier (BI) och VVS Företagen.