Seminarium: Hellre byråkrati än ekonomisk brottslighet

2015-05-27
Seminarium: Hellre byråkrati än ekonomisk brottslighet

Den svarta arbetskraften – och den ekonomiska brottsligheten – riskerar att konkurrera ut de seriösa företagen inom byggbranschen. Därför har branschen länge ställt krav på regeringen att bl.a. införa obligatorisk närvarokontroll på byggarbetsplatserna, månadsvis redovisning av skatter och avgifter på individnivå samt oannonserade arbetsplatsbesök av Skatteverket.

Den organiserade brottsligheten i byggbranschen döljs ofta bakom ett ”vitt” bolag med kollektivavtal, utan betalningsanmärkningar, med inbetalda skatter och arbetsgivaravgifter osv. Detta riggade bolags syfte är att inte fastna i beställarnas kontrollsystem eller LOU. De svarta pengarna kommer via utförarbolagen, vilket LOU inte reglerar.

Attitydkampanjen Ren byggbransch vänder sig till dig som jobbar i byggbranschen eller tänker dig en framtid som byggare. Den vänder sig också till dig som köper eller säljer byggtjänster i någon form. Syftet är att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där medarbetarna har säkra och goda arbetsförhållanden.

Vi besöker gärna ditt företag/din organisation för att informera och utbilda!

1. Hur arbetar oseriösa företag?
2. Vad ska man vara uppmärksam på?
3. Vilka kontroller kan man göra?
4. Vilka hjälpmedel finns för att undvika svartarbete i era entreprenader?
5. Vad kan/bör/rekommenderas som krav i AF-delen för beställaren och i avtalet för entreprenören?
6. Hur ser Nackamodellen, Göteborgsmodellen samt Luleåmodellen ut?
7. Vilka regler gäller när man köper tjänster från företag med säte i annat land än Sverige?

Det företagsinterna seminariet beräknas ta knappt 2 timmar och är kostnadsfritt (ni står själva för ev. kostnad för lokal och förtäring).

Hör av dig till Gisela Högberg, projektledare Ren Byggbransch, med önskemål om datum, tid och plats för seminariet. Ring 070-858 24 44.