Skatteverket: Nya regler om personalliggare på byggen från årsskiftet

2015-11-30

För att motverka svartarbete och främja en sund konkurrens inom byggbranschen ska alla byggen ha personalliggare från och med den 1 januari 2016. Den nya lagen gäller företag som bedriver byggverksamhet, även utländska företag. Också näringsidkare som ska bygga om sina lokaler kan omfattas av kravet på personalliggare.

– Det här är den största förändringen som hänt inom byggindustrin på många år. Men det är inte bara byggindustrin som sådan som påverkas, näringsidkare som låter bygga om sina lokaler kan också omfattas av det nya kravet, säger Conny Svensson.

Sedan ett antal år tillbaka finns det krav på personalliggare för frisörer, restauranger och tvätterier. När personalliggare införs inom byggbranschen kommer reglerna att omfatta cirka 550 000 anställda, det är nästan dubbelt så många som tidigare.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens.