Tre frågor till Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

2015-05-27
Tre frågor till Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

Byggherrarna stödjer Byggbranschen i samverkans informationsturné om personalliggare, varför?

– Vi tycker att detta är ett bra initiativ. Både byggherren och byggbranschen i samverkan har samma vilja – att begränsa svartarbete. Och en annan positiv effekt med personalliggarens är att den bidrar till bättre ordning och reda på byggarbetsplatsen – vilket gynnar branschen. 

Kontrollfunktionen ökar och det blir lättare att hindra oseriösa aktörer att ta sig in på arbetsplatserna. Det finns även andra utvecklingsmöjligheter med hjälp av ID06. Vi har gått ut med information till alla våra medlemmar och kommer även att medverka på informationsmötet i Stockholm 28 maj, förhoppningsvis även på fler platser. 

Hur ser du på utvecklingen av ID06?

– Vi ser att det finns stora möjligheter att använda ny teknik för att utveckla smarta lösningar kopplade till ID06. Exempelvis leverantörskontroller så att vi kan upptäcka om något företag inte sköter sina skatter och snabbt vidta åtgärder. Ju bättre system för uppföljning, desto enklare för oss att ställa krav. Möjligheten att knyta en kompetensdatabas med olika behörigheter och yrkesbevis till ID06 är också mycket intressant.

Hur arbetar ni för att förebygga svartarbete och annan ekonomisk brottslighet?

– Byggherrarna är aktiva inom i Samhällsbyggnadssektorns etiska råd och vi har även våra egna etiska riktlinjer. Flera av våra medlemmar har varit involverade i projekten Rena Byggen. I upphandlingsskedet uppmanar vi våra medlemmar att kräva ID06 och göra noggranna leverantörskontroller av exempelvis F-skatt, momsregistrering, skatteinbetalningar etc.