Tre råd på vägen

2015-12-15

Nu är det inte långt kvar till den 1 januari 2016 då det införs krav på personalliggare i byggbranschen. Här får du tre råd på vägen från Peter Löfgren på Sveriges Byggindustrier respektive Conny Svensson på Skatteverket.

Peter_Lofgren_utvecklingschef_BI_Foretagsservice_Webb.jpgPeter Löfgren, utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier

1. Ha en aktiv dialog med era medarbetare. Förklara syftet med den nya lagen, nämligen att säkra trygga vita jobb och sund konkurrens. Poängtera hur viktigt det är att alla medarbetare registrerar sig i personalliggaren när de påbörjar och avslutar sitt arbetspass. Ta gärna fram en enkel personalliggarpolicy för ert företag.

2. Ha en aktiv dialog med era beställare. Utgå från att många beställare inte känner till att lagen träder i kraft, eller är osäkra på vad den innebär i praktiken. Därför är det viktigt att vi hjälps åt och pratar med varandra. Vi kommer förmodligen också att få se en del beställare som överlåter byggherreansvaret till entreprenören.

3. Analysera era projekt och avtal och välj en ID06-lösning utifrån era behov. Undersök marknaden och se vilken teknisk lösning för personalliggare som passar er verksamhet bäst. Ta kontakt med ackrediterade ID06-leverantörer och låt dem demonstrera sin utrustning. Testkör systemet så att alla medarbetare lär sig hur det fungerar.


dd163c97e456b3d2a2c70cf339e91cdd_5f366671fcb83c6e6b2e52ddd26be476.jpgConny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket

1. Analysera hur ni påverkas av lagstiftningen. Det är väldigt många som berörs av kravet på personalliggare i byggbranschen, både byggherrar och entreprenörer. Ta reda på vilka skyldigheter ni har och gör en plan för hur ni ska uppfylla dessa.

2. Förbered er inför Skatteverkets kontrollbesök. Skapa rutiner så att ni snabbt kan visa upp personalliggaren vid ett eventuellt kontrollbesök från Skatteverket. Vi ser gärna att det finns en ansvarig person på byggarbetsplatsen som kan visa oss runt och svara på eventuella frågor i samband med kontrollbesöket.

3. Var inte rädd för att fråga. Vi är medvetna om att personalliggare innebär en stor förändring för byggbranschen. Fråga oss på Skatteverket eller kontakta era branschorganisationer om ni är osäkra på vad som gäller. Skatteverket kommer att visa särskild hänsyn under första halvåret 2016 för att underlätta omställningen till personalliggare.