Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna, om nya personalliggarlagen

2015-09-28
Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna, om nya personalliggarlagen
Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna

Vilken är den viktigaste frågan kring personalliggare för era medlemmar?

– Detta är en aktuell fråga för våra medlemmar eftersom de köper in mycket underhållsarbete såsom byte av fönster, fasad, tak, stammar, vindsrenoveringar etc.

Jag tror att många bostadsrättsföreningar kommer välja att skriva över byggherreansvaret för personalliggare på entreprenören. De flesta saknar anställd personal som kan hantera dessa uppgifter. Det går dock inte att överlåta ansvaret vid en delad entreprenad, vilket är bra att känna till.

Vilka förväntningar har ni som samarbetspartner på höstens informationsmöten om personalliggare?

– Det är viktigt att vi informerar om vilket regelverk som gäller. Som medarrangör får våra medlemmar tillgång till nyttig information och möjlighet att förbereda sig innan lagen träder i kraft. Vi skriver om personalliggare i vår tidning, Bostadsrätterna Direkt, som går ut till styrelserna i våra medlemsföreningar. Vi kommer även att nämna detta på kurser där det finns en naturlig koppling, till exempel hur man beställer byggnadsarbeten.

Hur arbetar ni för att minska svartarbete och annan ekonomisk brottslighet?

– Vi är alltid tydliga med att våra medlemmar ska följa gällande regler. Vid beställning av bygg- och underhållsarbeten rekommenderar vi att man kontrollerar entreprenören gällande F-skatt, momsregistrering, försäkringsbevis etc. Det är också bra att ta referenser.