Vad tycker du om att det införs krav på personalliggare i byggbranschen?

2015-05-21

I samband med Byggmässan i Malmö intervjuade vi ett par personer om vad de tycker om att det införs krav på personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016.

Bo LeonardssonBo Leonardsson, Lödde Plåt
– Personalliggaren gör det lättare att hålla reda på vem som befinner sig på arbetsplatsen i händelse av en olycka. Vi har ID06 och är förberedda på den nya lagen. Jag är säker på att personalliggaren leder till sundare konkurrens i byggbranschen.

 

Emmy DammanderEmmy Dammander, Layher
– Vi har ID06 idag och det är ett bra system. Det är dock inte alla arbetsplatser som har elektronisk registrering och kontrollen varierar. Jag tror att det blir mer uppstyrt med nya lagen om personalliggare och att den kommer gynna seriösa aktörer.

   

Michael JensenMichael Jensen, VVS Företagen
– Vi har drivit den här frågan under lång tid som ett led i arbetet med en sund byggbransch. Lagen om personalliggare kommer att motverka oseriösa aktörer. Vi deltar på Byggbranschen i samverkans informationsträffar under våren och kommer att hålla våra medlemsföretag uppdaterade i frågan.

   

Birgitta KastrydBirgitta Kastryd, Electrolux Centrala Bygg
– Vi installerar vitvaror i slutet av byggprojekten. Våra installatörer använder ID06 och vi håller en tät dialog med platsledningen om vilka regler och rutiner som gäller. Jag tycker det är bra att man enkelt kan kolla vem som är på arbetsplatsen vid ett givet tillfälle.

  

Lars EwersLars Ewers, Abetong
– Det signalerar ordning och reda i byggbranschen. Jag har själv jobbat i restaurangbranschen där personalliggaren fått god effekt. Arbetsmiljöaspekten är också viktig, personalliggaren underlättar säkerhetsrutinerna vid brand eller annan olycka.