Vad tycker du om att det införs krav på personalliggare i byggbranschen?

2015-05-27

I samband med att informationsträffen om personalliggare genomfördes i Lund intervjuade vi ett par personer om vad de tycker om att det införs krav på personalliggare i byggbranschen från och med den 1 januari 2016. 

Pia TurtiainenPia Turtiainen, Måleriföretagen

– Det är mycket bra och efterlängtat. Det behövs nya redskap för att motverka oseriösa aktörer. Jag jobbade för Visita när personalliggare infördes i restaurangbranschen. Där ökade både omsättningen och antalet anställda, vilket tyder på att det skapar vita jobb. Jag har full förståelse för att det finns många frågor och det är därför som BBIS är ute och informerar i god tid innan lagen träder i kraft.


Lennart MånssonLennart Månsson, EIO

– Det ligger helt rätt i tiden för att komma åt svartarbete och andra former av osund konkurrens. Jag tycker det är bra att ansvaret börjar högst upp i kedjan hos byggherren. För våra medlemsföretag i EIO rekommenderar jag att man skaffar ID06 och börjar kolla upp leverantörer av teknisk utrustning. Glöm inte att informera personalen i ett tidigt skede. 


Jenny SvenssonJenny Svensson, Helsingborgs Fasad & Kakel

– I grunden är det bra då jag hoppas att personalliggaren bidrar till mindre svartarbete och en sundare konkurrens. Just nu är det många praktiska frågor, till exempel att hålla medarbetarna informerade. Jag har redan börjat prata om detta i vårt interna veckobrev och till hösten ska vi ha ett möte om personalliggare på företaget.


Ali Moussaoui

Ali Moussaoui, Knut Edstrands Byggnads AB

– Jag tycker att personalliggare är bra eftersom det gynnar företag som sköter sig. Säkerhetsaspekten är också positiv. Jag kommer att föra vidare dagens information till mina kollegor så att vi är förberedda när den nya lagen träder i kraft. Alla våra anställda har redan ID06-kort och vi ska nu undersöka vilka tekniska lösningar som finns för personalliggare.